Deutsch (DE-CH-AT)Polish (Poland)

  Oferta

  Oferuję profesjonalne tłumaczenia pisemne w następujących kombinacjach językowych:

  NIEMIECKI/ANGIELSKI- POLSKI

  POLSKI- NIEMIECKI

  Specjalizuję się w przekładzie tekstów z następujących dziedzin:

  • Reklama i marketing ( teksty reklamowe, flyery produktόw, plakaty reklamowe, prezentacje itp.)
  • Turystyka ( katalogi, przewodniki, broszury informacyjne itp.)
  • Gospodarka (korespondencja handlowa)
  • Technika ( w szczegόlności budownictwo, budowa maszyn, technologia obrόbki metalu, klimatyzacja)
  • Prawo (wyroki sądowe, wszystkie rodzaje umόw, wypisy z ksiąg wieczystych i rejestrόw, ekspertyzy, ogόlne warunki handlowe itp.)
  • Strony internetowe
  • Tłumaczenia przysięgłe dokumentόw jak np.: świadectwa, dyplomy, certyfikaty akt urodzenia, akt zgonu, akt małżeństwa, rόżnego rodzaju zaświadczenia itp.) W celu uwierzytelnienia należy przedłożyć oryginały dokumentów.

  Serdecznie zapraszam do wspόłpracy!