Deutsch (DE-CH-AT)Polish (Poland)

  Ceny

   

  Ceny za tłumaczenia pisemne zależą od stopnia trudności tekstu oryginalnego, jego długości oraz terminu oddania gotowego tłumaczenia. Chętnie prześlę Państwu bezpłatną i niezobowiązującą ofertę.


  tłumaczenia pisemne cena za linijkę
  55 znakόw
  (wraz ze spacjami/linijka tekstu)

  tekst standardowy od 1,25 Euro
  tekst fachowy od 1,45 Euro

  Ceny za tłumaczenia przysięgłe wybranych dokumentόw (polski↔niemiecki i polski↔angielski) :

  dokumenty: Cena:
  odpis skrócony aktu urodzenia: 25,00 Euro
  odpis zupełny aktu urodzenia:       35,00 Euro
  akt urodzenia (international): 30,00 Euro
  zaświadczenie o pobycie:               25,00 Euro
  zrzeczenie się obywatelstwa:         25,00 Euro
  odpis z księgi rodzinnej:                 30,00 Euro
  prawo jazdy:                                     30,00 Euro
  zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa: 30,00 Euro
  odpis skrócony aktu małżeństwa:                                 25,00 Euro
  immatrykulacja:                                   25,00 Euro
  zmiana imienia lub nazwiska: 25,00 Euro
  dowόd osobisty:                                 30,00 Euro
  akt rozwodu: 25,00 Euro
  skrócony akt zgonu: 25,00 Euro
  uznanie ojcostwa: 25,00 Euro
  zaświadczenia urzędowe od: 25,00 Euro

   

  Cena za uwierzytelnienie tłumaczenia (za dokument):

   

  inne dokumenty (n.p. umowy, świadectwa, wyroki sądowe itd.)

   

  korekta (gramatyka, pisownia, stylistyka)

   

   

   

   

  5,00 Euro

   

  od 1,25 Euro

  za linijkę

  € 0,04/ słowo

  € 25,00/ h

   


  *Linijka tekstu w języku docelowym zawiera 55 znakόw łącznie ze spacjami. Oblicza się liczbę znakόw oraz linijek tekstu w języku docelowym.

   

   

   

  Rachunek za tłumaczenia pisemne jest wystawiany bez naliczania podatku VAT (MwSt) zgodnie z § 19(1) UstG (ustawa o podatku obrotowym).